Om KartongLAN

Hvem er vi:

Ideen kom fra Tor Erik Emilsen og Pål Einar Bersvendsen våren 2014.

De fikk med seg flere andre unge voksne fra Rena, vi kan nevne Martin Kronborg, Magnus Krane, Erik Røed, Pål Erik Svendsberget og Jens Tore Nergård.

Pål Einar Bersvendsen tok kontakt med Trygve Stølan i Rena Utviklingsselskap AS som eier lokalene i 3. Etg. som syntes ideen var god og et flott tilbud til ungdommen på Rena.

 

Hva er et LAN, og hva er KartongLAN?

Et LAN er en forkortelse av Local Area Network som forenklet sagt er et stort dataparty.
I denne sammenheng er dette for ungdom og unge voksne, hvor aldersgruppen er 13 + og opp til ca. 25+.

KartongLAN betyr at LANet foregår i gjenværende del av Rena Kartonfabrik sine lokaler i 3. etg. Det samme lokalet hvor 100 års-jubileet for etableringen av Rena Kartonfabrik ble gjennomført høsten 2013.

Arrangementet er sosialt preget, selv om mange sitter og spiller ulike typer spill, det være seg strategispill, bilspill, skytespill, sportspill, båt, samt flysimulator.

Deltakerne har som regel svært høy interesse for data, pc, utstyr og nye muligheter, og mange av deltakerne ender ofte opp i jobber innen data- og telekom-bransjen etterhvert.

Vi kan også nevne at ”spillere” blir gjerne svært gode i engelsk både muntlig og skriftlig.