Regler

Brudd på regler vil føre til advarsel. Gjentatte brudd vil føre til utkastelse.
KartongLAN tar ikke ansvar for hærverk/ødeleggelser mm. som måtte forekomme, den ansvarlige må erstatte eventuelle skader.
KartongLAN reserverer seg retten til å kaste ut deltagere ved brudd på regelverk/norsk lov eller som oppfører seg upassende, uansett sammenheng, uten advarsel.
Ellers gjelder normal folkeskikk, er alle snille og greie, vil det bli et mye bedre party for alle.